VENİ VİDİ TV

Uzmanlarımız, sıkça sorulan ve merak ettiğiniz konulara yanıt veriyor.

Tüm Videoları İzle

KARDİYOLOJİ

kardiyoloji

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümü toplam uzman kardiyologlarımızla 24 saat hizmete açık durumdadır. Kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği konvansiyonel efor testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi (Nükleer kardiyoloji), koroner anjiyografi, transtorasik ve transözafogeal ekokardiyografi, tansiyon ve ritm izleme cihazları gibi imkanların eşliğinde hemen tüm kalp sorunlarınıza çağımızın teknik ve bilimsel ortamına paralel bir şekilde çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Koroner anjiyografi ünitemizde, koroner anjiyografi yanısıra, sağ kalp kateterizasyonu, koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları yapılmaktadır.

Yoğun bakımımızda her türlü girişimsel ve girişimsel olmayan yöntemlerle takibe olanak tanıyan monitör sistemi, suni solunum cihazı, intraaortik balon pompası, hastalarımızın sağlıklarına kavuşması için planlanmış durumdadır.

Yoğun bakım ünitemizde birebir hemşirelik hizmeti hastalarımızın yakın takiplerini sağlamaktadır.

Hastanemiz Kardiyoloji Polikliniğinde, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli her türlü muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir. Özellikle toplumda sık görülen hipertansiyon ve yüksek kolestrol hastalıklarının tespiti, hastaya özelleştirilmiş bir tedavinin planlanması ve hastaların uzun dönemde takibi için "Hipertansiyon" ve "Hiperlipidemi" üniteleri bulunmaktadır.

Polikliniğimizde yapılan kardiyolojik tetkikler;

  • EKG
  • Ekokardiyografi ( transtorasik ve transözefageal)
  • Holter EKG
  • Ambulatuvar kan basıncı izlemi
  • Eforlu EKG
  • Nükleer kardiyolojik tetkikler (miyokard perfüzyon sintigrafisi vb.)

Koroner Anjiyografi Laboratuvarı: koroner anjiyografi, by-pass kontrolleri gibi tanıya yönelik uygulamaların yanı sıra balon stent , pil uygulamaları gibi girişimler de konularında uzman kadrolar tarafından başarı ile 10 seneyi aşkın süreden beri gerçekleştirilmektedir. Koroner Anjiyografi laboratuvarında gerçekleşen prosedürlerden S.S.K, emekli Sandığı mensupları, Bağkur hastaları, 657'ye bağlı Devlet Memurları da faydalanabilmektedir.

Acil servisimize başvuran hastalarımız günün 24 saati uzman kardiyologlar tarafından tedavi sürecine alınmakta ve kalp krizi, kalpyetmezliği gibi acil tedavisi gereken durumlarda hastaların ilk tedavisi yapıldıktan sonra tedavi kardiyoloji yoğun bakım ünitemizde ve kardiyoloji servisimizde sürdürülmektedir.